Λουτράκι: : Κατάθεση Μήνυσης Δ. Βασιλείου για βλάβη/ζημιά της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ του Δήμου - LOUTRAKI ODUSSEAS BLOG

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Κυριακή, Μαρτίου 26, 2023

Λουτράκι: : Κατάθεση Μήνυσης Δ. Βασιλείου για βλάβη/ζημιά της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ του Δήμου


Αν κάποιος ζημιώσει το Δημόσιο με 120.000 Ευρώ, μπορεί να παραπεμευθεί για ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ!

Σε αυτόν που αποδεδειγμένα έχει ζημιώσει το Δημόσιο με 31.457.314,62 €, τι μπορεί να συμβεί;

Τα χρόνια της θητείας μου στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και στο Διοικητικό Συμβούλιο της " Τουριστικής - Λουτράκι Α.Ε", ως επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης, με μεγάλη θλίψη μου παρατηρούσα τη Δημοτική Αρχή να συμπεριφέρεται με μεγάλη ανεκτικότητα, μέχρι και δουλοπρέπεια θα έλεγα, στους διοικούντες την "Club Hotel Loutraki Α.Ε." και απεμπολούσε συστηματικά (δεν ξέρω γιατί) την άσκηση κάθε δικαιώματος που έχουμε σαν συνεταίροι, με ποσοστό 16%, στην κοινοπραξία Καζίνο - Τουριστικής

Παρά, όμως τις επανειλημμένες επισημάνσεις όλης της Αντιπολίτευσης, ο Δήμαρχός και οι συν αυτώ κώφευαν. Κρύβονταν πίσω από αστείες δικαιολογίες, ότι τάχα δεν πρέπει να δυσαρεστήσουμε τους συνεταίρους μας στην κοινοπραξία Καζίνο - Τουριστικής διότι επίκεινται διαπραγματεύσεις για την μετατροπή της Κοινοπραξίας σε Ανώνυμη εταιρεία. Διαπραγματεύσεις που μέχρι σήμερα όμως δεν έχουμε δει και για τούτο, κατά τον Δήμαρχο, φταίει αποκλειστικά η Αντιπολίτευση.

Προτιμούσε, αντί να απαιτεί τα οφειλόμενα στην Τουριστική, από την εταιρεία που διοικεί το καζίνο, να ζητάει με τρόπο δουλικό, έναντι των οφειλόμενων, ευτελή ποσά για να πληρώνει τα έξοδα του ΣΠΑ, γιατί και αυτό το πτωχό δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα έξοδα λειτουργίας του.

Κατέθεσα λοιπόν ΜΥΝΗΣΗ -ΕΓΚΛΗΣΗ ΑΠΙΣΤΙΑΣ, κατ' αυτού και παντός υπευθύνου, επειδή η συνολική ζημία της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ από την παράνομη και άπιστη συμπεριφορά του ΔΣ αυτής και δη του Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΔΣ, που προσδιορίζεται στο ύψος των 31.457.314,62 € (= 4.000.000 € + 4.519.299,71 € + 2.610.898,67 € + 14.673.516,24 € + 5.640.600,00 € + 13.000,00), πλέον τόκων και εξόδων στις εκάστοτε περιπτώσεις όπως θα εξηγήσουμε κατωτέρω.

Έμφαση πρέπει να δοθεί στο μεγάλο ύψος της ζημίας στο ποσό των 31.457.314,62 €, αλλά και στη σκόπιμη παράλειψη των μιγνυομένων να πράξουν προς το συμφέρον της εταιρείας. Γνωρίζουν καλώς ότι βλάπτουν τα συμφέροντά της, μη πράττοντας τα κατά περίπτωση δέοντα, αφού τα θέματα έχουν επανειλημμένα τεθεί στα ΔΣ της "Τουριστικής Α.Ε" από τη μειοψηφία και τον μηνυτή κ. Βασιλείου. Προτιμούν όμως να εξυπηρετούν, ως φαίνεται, άλλα άγνωστα συμφέροντα, και για άγνωστους λόγους.

Σημειωτέον ότι αν ο Δήμος είχε αυτά τα χρήματα δεν θα βρισκόταν στη δεινή οικονομική κατάσταση που βρίσκεται σήμερα!

Η ΒΕΒΑΙΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΥΤΗΣ ΥΨΟΥΣ 31.457.314,62 ΕΥΡΩ, ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ.


-1. Παραμένει έως σήμερα ανείσπρακτο το δικαστικώς επιδικασθέν ποσό των 2.831.611,38 €, πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων, ήτοι περίπου το ποσό των 4.000.000 €.

-2. Παραμένει ανείσπρακτη η απαίτηση της ελάχιστης ετήσιας εγγύησης επί των κερδών από το έτος 2010 και εντεύθεν, ήτοι ποσό συνολικού ύψους 4.519.299,71 € μετά των νόμιμων τόκων επιδικίας και των δικαστικών εξόδων ύψους 13.000,00 ευρώ.

-3. Δεν έχει διεκδικηθεί και παραμένει ανείσπρακτη η απαίτηση της ελάχιστης ετήσιας εγγύησης επί των κερδών για τα έτη 2019-2021, ήτοι το συνολικό ποσό των 2.610.898,67 € 3. Είναι σωστό να μη διεκδικούμε την καταβολή από τους επενδυτές του καζίνο, το "Comer Group", την καταβολή της ελάχιστης ετήσιας εγγύησης για τα έτη 2019 έως 2022, με κατάθεση αγωγής στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Κορίνθου;

-4. Ομοίως, η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ζημιούται από τη μη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος και δη την κατασκευή της μαρίνας προϋπολογισμού περίπου 5 δισ. δραχμές ή 14.673.516,24 €,

-5. Τέλος, η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ζημιούται και από τη μη διεκδίκηση παράδοσης των εγγυητικών επιταγών ύψους 6.000.000 δολ. ΗΠΑ ή 5.640.600,00, € ετησίως, οι οποίες συμφωνήθηκε να δίνονται προς εξασφάλιση της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος. Εν ολίγοις, η ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ και δεν έχει υλοποιήσει το υπεσχημένο πρόγραμμα και, επιπλέον ετσιθελικά, δεν χορηγεί τις εγγυητικές επιταγές εξασφάλισης της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ακριβώς γι’ αυτήν τη υλοποίηση, όπως το κοινοπρακτικό ορίζει.

Η κατασκευή της μαρίνας Λουτρακίου 550 θέσεων, ύψους αρχικού προϋπολογισμού 5 δισεκατομμυρίων δραχμών, ήτοι 14.673.516,24 ευρώ, είναι η τελευταία και πλέον ακριβή συμβατική υποχρέωση του καζίνο και ενώ έπρεπε να έχει κατασκευαστεί μέχρι το 2002, εκκρεμεί ακόμα!!!

Η ζημία που έχει προκληθεί από τη μη υλοποίηση του έργου της μαρίνας, έχει αυξηθεί σημαντικά και από τα διαφυγόντα κέρδη από τη λειτουργία της και την εκμετάλλευσή της ή άλλου ισοδύναμου έργου από το 2017, όπως έχει γνωμοδοτήσει το Συμβούλιο της Επικρατείας, από το 2015.

Αντί αυτών των ενεργειών, που έπρεπε να έχουν γίνει ο Γιώργος Γκιώνης με τους συμβούλους του και τους ανθρώπους του, διαχέουν στην πόλη και προσπαθούν να επιβάλλουν στους πολίτες του δήμου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων την άποψη για την ανάγκη μετατροπής σε ανώνυμη εταιρεία της κοινοπραξίας "Club Hotel Casino Loutraki Α.Ε.", προφασιζόμενος την ισχύουσα νομοθεσία.

Ωστόσο, δεν μπορεί να ξεκινήσει καμία απολύτως συζήτηση γιατί από το "Comer Group" δεν έχουν εκπληρωθεί οι συμβατικές υποχρεώσεις του κοινοπρακτικού που βρίσκονται σε ισχύ και δεν έχουν υλοποιηθεί.

Είναι δυνατόν, επιπλέον, να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το "Comer Group", όταν αυτό δεν έχει εκπληρώσει στοιχειωδώς τις υποχρεώσεις πάρα πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ της κοινοπραξίας προς Α.Α.Δ.Ε., Ε.Φ.Κ.Α., προμηθευτές, μια δέσμευση που ανέλαβαν με προσωπικές δηλώσεις τους κατά την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της "Club Hotel Loutraki Α.Ε." οι αδελφοί Comer. Μέχρι σήμερα όμως καμία από αυτές τις υποχρεώσεις δεν έχει τηρηθεί; Ας εξοφληθούν όλες αυτές οι οφειλές και εκ των υστέρων θα εξετασθεί αν είναι συμφέρουσα, εφικτή και υπό ποιες προϋποθέσεις η μετατροπή της κοινοπραξίας σε ανώνυμη εταιρεία.

Οποιαδήποτε συζήτηση περί μετατροπής, πριν η "Club Hotel Loutraki Α.Ε." εκπληρώσει τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις της, συνιστά μόνο συζήτηση για ξεπούλημα των συμφερόντων του Δήμου!

Προσπαθεί, λοιπόν, ο δήμαρχος μας απελπισμένα να διευκολύνει τους συνεταίρους μας να πετύχουν τους σκοπούς τους και αδιαφορεί παντελώς για το δημοτικό συμφέρον, ως μη όφειλε!!!

Πρέπει, επιτέλους, να τελειώνουμε με τις τόσες εκκρεμότητες που ταλανίζουν τα τελευταία χρόνια το Δήμο μας και να μην αφήνουμε το οικονομικό αδιέξοδο να απασχολήσει την όποια επόμενη Δημοτική αρχή.

Λουτράκι 27/3.2023

Δημήτρης Βασιλείου
Νευροχειρουργός
Μέλος του Δ/Σ της ¨Τουριστικής Λουτράκι Α.Ε¨Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε αφήστε το σχόλιό σας...

Tο loutrakiodusseas.blogspot.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε.


Οι απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια των άρθρων δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις της ιστοσελίδας μας, το οποίο ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πηγή, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.‌‌

Post Bottom Ad

Σελίδες