Ερώτηση του Χρίστου Δήμα για την διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 στην Κορινθία - LOUTRAKI ODUSSEAS BLOG

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

23 Δεκεμβρίου 2015

Ερώτηση του Χρίστου Δήμα για την διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 στην Κορινθία

23.12.2015

Για κίνδυνο ανεπαρκούς προστασίας των περιοχών Natura 2000 στην Κορινθία κάνει λόγο ο βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας απευθύνοντας σχετικό ερώτημα στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στην ερώτησή του, ο υπογραμμίζει.....

πως παρά την υποχρέωση της χώρας να εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά τα μέτρα διαχείρισης για την προστασία των περιοχών Natura 2000, μέχρι σήμερα η Ελλάδα δεν έχει θεσπίσει και εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο καθεστώς προστασίας. Τονίζει μάλιστα πως στο σημερινό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών λειτουργούν 28 φορείς διαχείρισης οι οποίοι όμως καλύπτουν μόλις το 30% της έκτασης των περιοχών του δικτύου.

Με βάση τα παραπάνω ο κ. Δήμας καλεί τον αρμόδιο Υπουργό να απαντήσει για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει για την προστασία της κάθε μία από τις έξι περιοχές της Κορινθίας που έχουν ενταχθεί στο Natura 2000. Επίσης, ζητά την επίσημη αξιολόγηση για την σημερινή γενικότερη κατάσταση των προστατευόμενων περιοχών της Κορινθίας, καθώς και για το πόσο συχνά πραγματοποιούνται έλεγχοι για την διαπίστωση της κατάστασής τους. Τέλος, ο βουλευτής Κορινθίας ζητά να πληροφορηθεί αν στο μέλλον εξετάζεται από το Υπουργείο η ένταξη και άλλων περιοχών της Κορινθίας στο Natura 2000 και ποιες είναι αυτές.


Συγκεκριμένα στην ερώτηση αναφέρεται:

Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Θέμα: Ολοκληρωμένο καθεστώς για τη βιώσιμη διαχείριση των περιοχών Natura 2000 στην Κορινθία

Το Ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000 είναι ένα δίκτυο ζωνών προστασίας της φύσης που εκτείνεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη διατήρηση των πιο πολύτιμων και των πλέον απειλούμενων ειδών και ενδιαιτημάτων της σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Η ένταξη ελληνικών περιοχών στο δίκτυο πραγματοποιήθηκε σταδιακά από το 1999 έως το 2012 ενώ αναμένεται στο μέλλον να ενταχθούν και νέες. Ειδικά για την Κορινθία, έχουν κηρυχθεί ως «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ)» ή/και Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) έξι περιοχές.

Συγκεκριμένα:
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Κωδικός Natura 2000 Είδος Περιοχή
GR2530001 ΕΖΔ Κορυφές όρους Κυλλήνης (Ζήρεια) και χαράδρα Φλαμπουρίτσα
GR2530002 ΕΖΔ - ΖΕΠ Λίμνη Στυμφαλία
GR2530003 ΕΖΔ Ακροκόρινθος
GR2530004 ΕΖΔ Όρος Ολίγυρτος
GR2530005 ΕΖΔ Όρη Γεράνεια
GR2530006 ΖΕΠ Όρος Κυλλήνη (Ζήρεια)

Παρά την υποχρέωση της χώρας να εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, όσον αφορά τα μέτρα διαχείρισης για την προστασία των περιοχών αυτών, μέχρι σήμερα η Ελλάδα δεν έχει θεσπίσει και εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο καθεστώς προστασίας. Μάλιστα, η έλλειψη ολοκληρωμένης στρατηγικής για την προστασία των περιοχών Natura 2000 θέτει σε κίνδυνο τις περιοχές αυτές ενώ επισείει πρόστιμο για την χώρα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Σημειώνεται επίσης, ότι στο σημερινό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών λειτουργούν 28 φορείς διαχείρισης οι οποίοι όμως καλύπτουν μόλις το 30% της έκτασης των περιοχών του δικτύου Natura 2000. Ειδικά για τις έξι περιοχές της Κορινθίας, δεν υπάρχει κανένας φορέας ο οποίος να είναι υπεύθυνος για τη διαχείρισή τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω ελλείψεις καθώς και την πρόθεση του Υπουργείου, ώστε το 2016 να εγκαθιδρυθεί ένα Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών που θα εποπτεύεται και θα έχει την ευθύνη διαχείρισης όλων των περιοχών Natura 2000, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που έχει σήμερα αναλάβει το υπουργείο για την προστασία της κάθε μία από τις έξι περιοχές της Κορινθίας που έχουν ενταχθεί στο Natura 2000 και μέχρι αυτές να ενταχθούν στο νέο Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών;

Πως αξιολογεί την σημερινή γενικότερη κατάσταση των προστατευόμενων περιοχών της Κορινθίας; Πραγματοποιούνται συχνοί έλεγχοι για την διαπίστωση της κατάστασής τους; Αν υπάρχει επιδείνωση, τότε ποιες περιοχές αφορά και για ποιο λόγο; Ποιες είναι οι ενέργειες αποκατάστασης των περιοχών αυτών;

Στο μέλλον εξετάζεται από το Υπουργείο η ένταξη και άλλων περιοχών της Κορινθίας στο Natura 2000; Ποιες είναι αυτές;

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Σελίδες